Verhoog de ouderbetrokkenheid met een eigen app voor jouw school

Een app van Basisschool Apps is een laagdrempelige oplossing om met ouders te communiceren over alle aspecten van het schoolleven. De afstand tussen ouder en school wordt kleiner en ouders voelen zich meer betrokken.