4 trends voor het design van jouw basisschool website

Website design speelt een steeds belangrijkere rol voor basisscholen. Het zorgt voor een goede eerste indruk met een school en daarnaast straalt een mooie schoolwebsite professionaliteit uit. Bezoekers verwachten tegenwoordig meer van een website dan een standaard website met platte tekst. Met deze 4 tips krijgt jouw basisschool website het design die inspeelt op de trends van nu.

Mobile First

Het grootste percentage bezoekers is afkomstig van mobiele apparaten . Een werkende mobiele website met een vernieuwd design zorgt voor een goede leesbaarheid en daarnaast is het zeer gebruiksvriendelijk. Besteed daarom meer aandacht aan de mobiele versie van de website dan aan de desktopversie.
Wanneer een website niet goed werkt op het apparaat waarop de website bekeken wordt, dan heeft dit gevolgen op de Google Ranking van de website, zorg daarom dat de website goed werkt.

Eenvoudig ontwerp

Wanneer het design te veel technische snufjes en content bevat, is de kans groter dat sommige functies niet op alle apparaten, platformen en browsers kan worden geladen. Ondanks dat een website met veel grafische elementen er mooi uit kan zien, gaat dit vaak ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Houd daarom het ontwerp van je website eenvoudig.

Toegankelijkheid

Een gedeelte van de bezoekers van je website heeft te maken met een beperking op het gebied van zien, horen en/of fysieke eigenschappen. Houd daarom rekening met deze groep bezoekers. Denk hierbij aan het soort lettertype, lettergrootte en mogelijke audio/video fragmenten. Hierdoor is de website voor iedereen toegankelijk.

Verwijzen naar deeplinks

Wanneer de basisschoolwebsite wordt gepromoot, wordt er vaak de startpagina als URL gestuurd. Hierdoor moet de gebruiker opzoek naar de gewenste pagina die hij/zij wil bekijken. Om deze stap weg te halen, kan er in plaats van de link naar de startpagina te verwijzen, meteen naar de link van de pagina gestuurd worden. Wanneer er bijvoorbeeld een mail wordt verzonden waarin staat dat er een open dag plaatsvindt, kan je beter de link van de evenementen pagina versturen dan de normale startpagina van de website: www.jouwbasisschool.nl/evenementen .

Een persoonlijk portfolio in jouw Basisschool app!

Basisschool Apps is een samenwerking aangegaan met marktleider MijnRapportfolio. Door deze samenwerking kunnen wij als enige leverancier MijnRapportfolio geïntegreerd in je eigen Basisschool App aanbieden. Dit portfolio is speciaal gericht op basisschool kinderen. Zij kunnen zelf, of met behulp van een leerkracht, hun portfolio samenstellen en bijhouden. Stel leerdoelen op en werk samen aan de verbeterpunten! Ouders kunnen de ontwikkelingen van hun kind snel en eenvoudig volgen via de eigen Basisschool App.

“Met een portfolio in onze app spelen wij in op de toekomst. Het bijhouden van portfolio’s van leerlingen gaat de komende jaren leidend worden in het basisonderwijs.” – Caspar Hoekstra, Manager Sales Consultants Basisschool Apps.

Instapversie, exclusief voor Basisschool Apps klanten

Exclusief voor Basisschool Apps klanten wordt het mogelijk om een instapversie van MijnRapportfolio te gebruiken, in combinatie met de app. Dit omvat een eigen startpagina per kind, waar hij of zij zichzelf voorstelt aan de hand van drie onderdelen:

Dit ben ik
In dit onderdeel stelt het kind zichzelf voor aan de hand van een foto, zelfportret of filmpje. Ook de leerkracht kan een aantal tekstvakken invullen over het kind.

Hier werk ik aan
In dit onderdeel worden ontwikkelpunten aangemaakt van de leerling. Het kind kan deze samen met de leerkracht bijhouden.

Hier ben ik trots op
In dit onderdeel staat een collage van een aantal foto’s uit het onderdeel ‘talenten’ waar het kind trots op is!

Talentontwikkeling

Daarnaast heeft ieder kind talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door deze via het onderdeel ‘Dit zijn mijn talenten’ binnen het portfolio te delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind.

“Door de samenwerking met Basisschool Apps gaan we een grote groep scholen kennis laten maken met MijnRapportfolio, zodat zoveel mogelijk kinderen met een digitaal portfolio kunnen gaan werken. Ieder kind een eigen portfolio! Dat is ons streven.” – Pim van Stiphout, co-founder MijnRapportfolio

Meer informatie over onze samenwerking vind je op de MijnRapportfolio pagina.

Wil je MijnRapportfolio integreren in jouw Basisschool App? Neem dan contact op met je accountmanager of vul het contactformulier in.

Prijsindexering 2019

Ieder jaar wijzigt het prijspeil in Nederland. Onze kosten stijgen dan ook. Elk jaar kijken we of wij de prijzen van onze diensten daarop moeten aanpassen. Zoals in onze Algemene Voorwaarden staat, mogen we jaarlijks onze prijzen aanpassen. Tot op heden hebben we ervoor gekozen om dit niet te doen.

Om het kwaliteitsniveau van onze service aan u te waarborgen, passen wij de tarieven van onze dienstverlening aan. Hiervoor gebruiken we de prijsindex die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is vastgesteld. Voor 2019 zijn we uitgegaan van het CPI van december 2018, deze is vastgesteld op 2,0%. De officiële cijfers kunt u vinden op de website van het CBS.

Met de aangepaste prijzen zorgen we ervoor dat we kwaliteit blijven leveren en onze diensten en producten kunnen blijven verbeteren.

7 manieren om ouders voorop te stellen met het maken van een schoolwebsite

Een eerste indruk is ontzettend belangrijk. Ouders willen het beste voor hun kind, waardoor voor hen de eerste indruk van grote invloed is bij het maken van de keuze van een basisschool. Ouders willen zich in kunnen leven in hoe hun kind(eren) les krijgen met alles wat daarbij komt kijken. Door inzicht te geven van docenten, het klaslokaal, het schoolgebouw en alle middelen die basisscholen gebruiken om hun kind te helpen slagen.

Een website van een basisschool is vaak het eerste waarmee een ouder in contact komt. De website van je basisschool zal dan ook relevante informatie moeten bevatten om een goede indruk achter te laten.
Om ervoor te zorgen dat de schoolwebsite een goede indruk aan ouders achterlaat, hebben we zeven manieren bedacht om de website van jouw basisschool te ontwerpen.

1. Focus op wat ouders nodig hebben

Wanneer je begint met het ontwerpen of opnieuw ontwerpen van jouw schoolwebsite, is het belangrijk om in je achterhoofd te houden wie de voornaamste doelgroep is die je probeert te bereiken. Veel basisscholen focussen zich te veel op scholieren of derden in plaats van ouders. Natuurlijk zijn zij ook belangrijke spelers van de school, maar de voornaamste doelgroep die je met je website wil bereiken zijn de ouders van de (toekomstige) scholieren.

2. Maak geen gebruik van aannames

Vaak wordt er gedacht dat ouders bepaalde onderwerpen interessant vinden, zonder dat hier onderzoek naar is gedaan. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar de behoeften van ouders op de schoolwebsite, worden niet alleen ideeën goed- of afgekeurd, ook komen er nieuwe ideeën bij van ouders, waar anders misschien niemand op was gekomen. Zo weet je zeker dat de informatie op de website relevant is.

3. Creëer een speciale pagina voor belangrijke formulieren

Jaarlijks zijn er een aantal formulieren die door ouders ingevuld moeten worden. Met het toevoegen van een speciale pagina aan de website, wordt het zoekproces vereenvoudigd en wordt de website gebruiksvriendelijker voor ouders.

Om formulieren te laten uploaden door ouders, zal er op het systeembeheer van jouw website een vorm van formulierverwerkingsprogramma ingebouwd moeten zijn. Wanneer je hier gebruik van maakt is het van belang om een duidelijke instructie toe te voegen, waarmee ouders duidelijk worden geïnstrueerd hoe zij de benodigde bestanden kunnen uploaden. Daarnaast is het verstandig om contactgegevens op de pagina weer te geven, waar ouders terecht bij kunnen wanneer er calamiteiten optreden.

4. Creëer een lijst met snelkoppelingen op de homepagina die verwijzen naar pagina’s op de website

Gangpadborden in supermarkten zijn vergelijkbaar met snelkoppelingen op je website. Er kan snel en gemakkelijk gevonden worden waar men naar op zoek is. Deze ‘deeplinks’ worden erg gewaardeerd door ouders, omdat zij niet eindeloos willen zoeken en klikken om tot de juiste pagina te komen. Een goede manier om de meest voorkomende onderwerpen en problemen te beantwoorden is de Google-aanpak te hanteren met een ‘’Hoe kan ik …’’- sectie.

5. Promoot school evenementen met banners op de startpagina

Een evenement is een van de beste methodes om de ouderbetrokkenheid te stimuleren. Het is dan ook van belang om evenementen te promoten op de website van de basisschool. Maak het daarnaast gemakkelijk om deel te nemen aan de evenementen. Dit kan gedaan worden doormiddel van een aanmeldbutton/formulier op de evenementenpagina van de website. Hiermee maak je het gemakkelijk voor ouders om zich aan te melden voor schoolevenementen.

6. Voeg een oudergedeelte op de website toe

Om zeker te weten dat informatie relevant is voor ouders, kan er gebruik gemaakt worden van een speciale ouderpagina. Op deze pagina bevindt zich een overzicht van snelkoppelingen die de ouder doorverwijst naar voor hen relevante informatie.
Een aantal voorbeelden van snelkoppelingen die op deze pagina te vinden zijn:

 • Handboek voor ouders
 • Kalenderkoppelingen
 • Kosten en registraties

7. Synchroniseer persoonlijke agenda’s met school agenda’s

Om er zeker van te zijn dat ouders op de hoogte zijn van een studiedag, vakantie of schoolreisje is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de schoolagenda.
De schoolagenda is een van de meest bezochte delen van elke schoolwebsite, daarom is het voor ouders fijn wanneer de activiteiten die in de schoolagenda van hun kind(eren) staan, in de persoonlijke agenda van de ouders terecht komt. Door de optie synchroniseren toe te voegen aan de website. Kunnen de activiteiten van de schoolagenda in persoonlijke agenda van de ouder terechtkomen.

Agenda-paginabezoeken van een doorsnee schoolwebsite kunnen maar liefst 30% van het siteverkeer vertegenwoordigen. Met standaard downloadbare indelingen zoals iCal kan de gebruiker jouw schoolagenda importeren in de agenda van hun mobiele telefoon of persoonlijke kalender. Daarnaast kunnen ouders toestaan om de kalenderinhoud aan te passen aan hun interesses. Een ouder kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om alleen informatie te ontvangen die alleen betrekking heeft op zijn of haar kind(eren) (bijv. klassen, groepen, studiedagen etc.) Om het ouders gemakkelijk te maken, zorgt een speciale pagina met daarin instructies voor het synchroniseren van agendabestanden in verschillende persoonlijke agenda’s zoals Google-agenda, Outlook en Yahoo voor duidelijkheid.

Ervaar het zelf, probeer nu gratis!

Interesse in een nieuwe website? Vraag een gratis demo website aan!
Meer interesse in een eigen app voor jouw school? Vraag dan een gratis test app aan!

Vergeet de papieren inschrijflijsten op de deuren!

Waarschijnlijk komt het je wel bekend voor: de chaos die het plannen van de tien-minutengesprekken met zich meebrengt. De ene school plakt de papieren inschrijflijsten op de deur van de klas en de andere school legt grote vellen papier in de aula.

Rommelig en oneerlijk

Het inschrijven via de papieren inschrijflijsten kan enorm rommelig worden. Denk bijvoorbeeld aan ouders die uiteindelijk toch een andere dag of tijdstip willen. De eens zo overzichtelijke inschrijflijst staat nu vol met doorgestreepte namen en tijden.

Daarnaast kan dit proces ook als oneerlijk worden gezien. Zo heb je altijd ouders die niet meteen op de eerste inschrijfdatum aanwezig zijn i.v.m. werk. Grote kans dat zij hierdoor te laat zijn om zich in te schrijven op bepaalde voorkeursdata.

Plan oudergesprekken eenvoudig en digitaal

Wij zeggen het wel eens vaker: “papier is verleden tijd!”. Dit geldt ook voor het plannen van oudergesprekken. We leven in een tijd waarin alles snel moet en steeds meer digitaal gaat. Papieren inschrijfformulieren passen daar dus totaal niet meer bij! Ook het inschrijven voor ouder- en/of 10-minutengesprekken kan voortaan digitaal.

Met Schoolgesprek geeft de leerkracht digitaal aan wanneer hij beschikbaar is. Per e-mail worden alle ouders tegelijkertijd uitgenodigd om zich aan te melden voor de gesprekken. Wanneer de ouders zijn ingelogd kiezen ze een tijdslot. Ook kunnen ze eventuele opmerkingen doorgeven. Zitten er meerdere kinderen van één ouder op dezelfde school? Geen probleem, hier wordt met de planning rekening mee gehouden!
Nadat de gegevens zijn ingevuld en het tijdstip is gekozen ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail.

Inschrijven via de app!

Om het inschrijven voor zowel ouders als docenten nóg makkelijker te maken en soepeler te laten verlopen, hebben wij een koppeling met Schoolgesprek in onze app. Hiermee kunnen ouders via de app van jouw school zichzelf inschrijven voor de ouder- en/of 10-minutengesprekken. Login, kies een dag en tijdstip en bevestig de afspraak!

Officiële samenwerking met Schoolgesprek

Schoolgesprek is dé specialist op het gebied van oudergesprekken. Dit is dan ook de reden dat wij een officiële samenwerking zijn aangegaan. Door deze samenwerking mogen klanten van Basisschool Apps nu tijdelijk de gespreksplanner gratis uitproberen. Schrijf jouw school in, vraag een proeflicentie aan en overtuig jezelf van het gemak van Schoolgesprek!

“Voor het inplannen van oudergesprekken hadden we voorheen altijd grote A3-vellen in de aula liggen. Ouders konden dan maandag tot en met vrijdag op school komen om, met pen, hun tijden in te vullen. Ook dat was mij een reden om het anders te gaan doen. Omdat jij als werkende ouder pas op woensdag je tijd kan kiezen, je dan achteraan moet aansluiten. Nu dit via de app geregeld wordt heeft iedereen evenveel kans om een gunstig tijdstip te bemachtigen.”

Annemieke Bosmans – Directeur Eenbes Brede School Dommeldal

Hoeveel van de huidige ouders bezoeken jouw website nog?

Basisschool Apps gelooft dat het grootste aantal webpagina bezoeken afkomstig zijn van nieuwe bezoekers. Bestaande bezoekers bekijken de website nauwelijks of zelfs helemaal niet na het eerste gebruik. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel geeft Basisschool Apps een aantal mogelijke oorzaken en tips over hoe jouw basisschoolwebsite vaker door bestaande bezoekers wordt bezocht.

Gebruiksvriendelijkheid

Een belangrijke oorzaak van het niet terugkeren van bestaande bezoekers begint bij de basis van jouw basisschoolwebsite. Wanneer deze niet goed is opgebouwd en de informatie slecht te vinden is, wordt er niet met plezier de website bekeken, waardoor een mogelijke terugkeer op de website niet zeker is. Ga daarom na of de navigatie van jouw basisschoolsite goed is opgebouwd en is afgestemd op de vraag van jouw doelgroep.

Niet relevante content

Wanneer er regelmatig relevante en interessante content voor de doelgroep van jouw website wordt geplaatst, wordt het voor hen ook interessanter om vaker de website te bezoeken. Zoek daarom uit wat jouw doelgroep interessant vindt en publiceer aan de hand hiervan de content op de website.
Daarnaast wordt regelmatig nieuwe content op de website door Google ‘gewaardeerd’, waardoor je website hoger komt in Google. Dit heeft gevolgen op de ranking in Google waar jouw basisschoolwebsite op komt te staan.

Verbondenheid

Wanneer bezoekers op bepaalde content kunnen reageren en zij hier vervolgens reactie op krijgen, voelen zij zich gewaardeerd en daarnaast verbonden met de basisschool en website. Het gevolg hiervan is dat bezoekers terugkomen.

Met het gebruik van een app kun je ouders meer verbonden met de school laten voelen. Je kunt bijvoorbeeld pushberichten sturen waardoor gebruikers van de app direct op de hoogte zijn van gebeurtenissen en hier waar nodig op kunnen reageren. Daarnaast heeft tegenwoordig iedereen een mobiel op zak, waardoor een app van jouw basisschool door iedere bestaande gebruiker gedownload kan worden.

Ervaar zelf met een gratis demo-website en gratis demo app hoe je oriënterende en huidige ouders optimaal kunt betrekken.

5 aandachtspunten voor een goed oudergesprek

 1. Bereid de gesprekken goed voor
  Wanneer een gesprek goed voorbereid is, verloopt het soepel. Met een programma als Schoolgesprek kunnen ouders aangeven waarover ze willen praten. De leerkracht kan deze onderwerpen voorbereiden en bijvoorbeeld toetsen etc. klaarleggen zodat er geen tijd verloren gaat aan het zoeken naar informatie. Maak in de weken voor de gesprekken korte notities over zaken die je opvallen zodat je deze kunt benoemen tijdens de gesprekken.
 2. Zet de ‘plakouder’ niet als laatst in de planning
  Na een hele avond handjes schudden en vertellen hoe goed de kinderen hun best doen zit je niet te wachten op een plakouder die zijn of haar persoonlijke problemen ook nog eens met de leerkracht wil bespreken. Zorg dat de notoire plakouders vooraan in de planning worden gezet, zodat je er altijd op kunt wijzen dat de volgende ouder alweer klaarstaat voor het volgende gesprek, en je nu écht moet afronden.
 3. Laat ouders de werkplek van hun kind zien
  Ouders vinden het leuk om te zien waar hun kind vrijwel de hele dag doorbrengt. Natuurlijk heb je de kinderen van tevoren de klas laten vegen en zijn alle tafeltjes gepoetst tot ze glimmen. Misschien willen ouders nog een leuk briefje achterlaten voor hun kind? Leg post-it blaadjes klaar zodat de kinderen de volgende dag verrast kunnen worden met een boodschap van ouders.
 4. Houd de tijd in de gaten
  10 minuten is kort, houd daarom de tijd goed in de gaten. Veel leerkrachten gebruiken een kookwekker die afgaat. Dat is een duidelijk signaal voor ouders dat de tijd er op zit. Wees niet bang om voorzichtig op te staan en naar de deur te lopen als de tijd erop zit. Ouders zullen dat begrijpen en hun gesprek afronden. Blijven ouders doorpraten? Zelfs als de deur open staat en de volgende ouders binnen komen? Maak dan een afspraak voor een later moment.
 5. Vertel de kinderen dat de ouders op bezoek zijn geweest
  De samenwerking tussen ouder – kind en school is belangrijk. Vertel de volgende dag dat de ouders zijn langs geweest en benoem de positieve opmerkingen van ouders. (mooie werkjes, de klas zag er schoon uit enz.) Sommige ouders vertellen thuis bijna niets over het gesprek terwijl kinderen het vaak leuk vinden om te horen dat ouders in de klas zijn geweest. Leg de kinderen uit wat er besproken is en waar je de komende periode op gaat letten.

Door onze samenwerking met Schoolgesprek verloopt het plannen van oudergesprekken nu nog sneller en zonder die oude intekenlijsten, direct vanuit de app!

BasisOnline gaat verder onder de vlag van Basisschool Apps

Op 9 oktober 2018 maakte Basisschool Apps bekend de Nederlandse marktleider op het gebied van websites voor Basisscholen, BasisOnline uit Veldhoven, overgenomen te hebben. Met deze overname ontstaat er een nieuwe marktleider op het gebied van online communicatieoplossingen voor scholen in het primair onderwijs.

Beide partijen hebben inmiddels een goede positie in de markt van primair onderwijs. Waar BasisOnline al ruim twaalf jaar dé specialist is op het gebied van schoolwebsites en het versterken van ouderbetrokkenheid en -communicatie middels ouderportalen, is Basisschool Apps de afgelopen jaren uitgegroeid tot de specialist en kennisleider op het gebied van mobiele apps voor scholen. Gezamenlijk bedienen de partijen ruim 1300 scholen met websites, apps en ouderportalen. Met het samengaan ontstaat er één marktgericht team, dat door de bundeling van innovatie, kennis en ervaring een totaalpakket aan moderne communicatieoplossingen voor scholen kan aanbieden.

Hans Donkers, directeur van Basisschool Apps: ”We zien binnen het primair onderwijs steeds meer vraag naar specifieke communicatieoplossingen waarbij scholen vanuit een alles-in-één omgeving effectief met ouders kunnen communiceren. Met deze overname bundelen we de krachten van twee leidende spelers op het gebied van online communicatie en hebben we de mogelijkheid om versneld door te ontwikkelen binnen het primair onderwijs. Wij zullen de klanten van BasisOnline zo snel mogelijk informeren over de ontwikkelingen en welke mogelijkheden dit hen biedt. Zo zullen er sneller nieuwe functionaliteiten en innovaties worden aangeboden waardoor klanten ook direct profiteren van deze overname. Zowel de producten van Basisschool Apps als van BasisOnline blijven we ondersteunen, op termijn groeien de verschillende producten naar elkaar toe.”

Wiljan Feijen, directeur van BasisOnline: “Wij zien al een aantal jaar dat de wereld van online ouder communicatie snel verandert en innoveert. Door ons aan te sluiten bij Basisschool Apps ontstaat er een sterke partij waarbij onze klanten gegarandeerd zijn van verdere innovatie en doorontwikkeling. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit voor zowel onze medewerkers als onze klanten een mooie kans is om mee te gaan in de veranderende vraag van ouders en andere stakeholders.’

Over Basisschool Apps
Het is onze missie om de communicatie tussen ouders en basisscholen zo simpel mogelijk te maken. Hiervoor ontwikkelen wij online communicatieoplossingen, speciaal voor basisscholen. Basisschool Apps is een label van het bedrijf Concapps uit ‘s-Hertogenbosch; een snelgroeiende organisatie die met een team van ongeveer 40 medewerkers op grote schaal mobiele apps en websites ontwikkelt in een aantal markten. In vijf jaar tijd is Concapps in de meeste markten waarin zij actief zijn, uitgegroeid tot marktleider en één van de grootste “branded apps en websites” ontwikkelaars van Nederland.

Over BasisOnline
BasisOnline is het enige label van de Bouwmeester Groep uit Veldhoven. Deze organisatie is al ruim twaalf jaar dé specialist voor alle online communicatie binnen het primair onderwijs met innovatieve, eigentijdse en veilige oplossingen. Met een team van 9 medewerkers helpt BasisOnline meer dan 900 basisscholen, tientallen bovenschoolse organisaties en vele tienduizenden leerkrachten, ouders en kinderen met digitaal communiceren en samenwerken.

Officiële samenwerking met de Rolf groep

De Rolf Groep, totaalleverancier voor kinderopvang en basisonderwijs, is een exclusieve samenwerking aangegaan met Basisschool Apps, leidende aanbieder van online communicatie oplossingen voor basisscholen en kindcentra. Met deze samenwerking krijgen de klanten van de Rolf Groep toegang tot de innovatieve oplossingen van Basisschool Apps en wordt er een start gemaakt met de integratie van de digitale leermiddelen van de Rolf Groep en de schoolapps en schoolwebsites van Basisschool Apps.

Hans Donkers, directeur Basisschool Apps: “Wij zijn blij met de samenwerking met een toonaangevende speler als De Rolf Groep. Wij zien een veranderende markt binnen het primair onderwijs. Door technologische ontwikkelingen komen de oplossingen binnen en buiten de school dichter bij elkaar te liggen. Met deze samenwerking zien wij mogelijkheden om onze oplossingen verder met elkaar te integreren en extra toegevoegde waarde te creëren voor het primair onderwijs. Met deze samenwerking hebben wij een partner gevonden waarmee we samen deze ontwikkelingen verder kunnen gaan vormgeven.”

Uitgelicht. OBS Cranendonck

Dit keer een andere editie van Uitgelicht. dan normaal. Niet alleen de voordelen en het gebruik van een app en website van Basisschool Apps worden besproken, maar ook het proces van aanschaf! Karin Keijzer, locatie directeur van OBS Cranendonck, vertelt over haar ervaringen met ons.  

In augustus 2017 is Karin Keijzer gestart als directeur van OBS Cranendonck. Vanuit het bestuur heeft Karin de opdracht gekregen om te gaan groeien met de school. De pr moet op orde zijn en de school moet zich gaan onderscheiden. Ze merkte dat de website die wordt gebruikt niet helemaal zo is als ze zou willen. “Het eerste wat ouders doen wanneer zij op zoek zijn naar een school is Googelen, dat betekent dus dat mijn website up-to-date en uitnodigend moet zijn voor de ouders. Ouders maken in ongeveer 10 seconden de keuze om verder te kijken en op dit moment haken ze online bij onze school af. Ik kwam er dus al snel achter dat ik een nieuwe website wilde voor de pr, dus echt voor de nieuwe ouders en de basale dingen. Daarnaast wil ik een app gaan inzetten voor de toegankelijkheid van ouders”.

 

““Bij de presentatie zagen wij al gelijk dat het heel aantrekkelijk is. Het is fris, het is kleurrijk en het is heel eigentijds. Wij waren gelijk enthousiast.”

 

Benieuwd naar het hele Uitgelicht. artikel? Lees het hier.