Aandachtspunten AVG: verzamelen van gegevens en vragen om toestemming

Over iets meer dan een maand zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, ingaan. Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018 voor alle bedrijven en sectoren, waaronder ook het onderwijs. De komende weken delen we je een aantal aandachtspunten waar iedere school goed naar moet kijken.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Omdat je als school bijzondere persoonsgegevens vastlegt ben je als onderwijsinstelling verplicht vanaf 25 mei een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Het schoolbestuur is hier verantwoordelijk voor. Een FG is iemand die binnen een bedrijf of organisatie kijkt of de AVG goed wordt toegepast en nageleefd.

Verzameling gegevens

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe privacywet is dat je het verwerken van gegevens moet kunnen onderbouwen. Als onderwijsinstelling dien je vast te leggen welke persoonsgegevens er worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk hierbij aan namen, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en huisadressen. Gegevens die hier ook bij horen zijn religie, afkomst en gezondheid. De noodzaak van het verzamelen van deze gegevens en de tijd dat deze worden bewaard moet je kunnen onderbouwen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken. Dit wordt ook wel dataminimalisatie genoemd.

Toestemming

Een andere eis van de wet is dat er toestemming moet worden gevraagd aan degene waar persoonlijke gegevens van worden verzameld. Hierbij moet je ook melden voor welke doeleinden de gegevens verzameld worden. Deze actieve handeling kan bijvoorbeeld worden gedaan door ouders een handtekening te laten zetten. Vervolgens mogen alleen de gegevens verzameld en gebruikt worden waar specifiek toestemming voor is gegeven.

Meer informatie over het gebruiken van beeldmateriaal met leerlingen? Lees dit artikel!

NB: bovenstaande mag niet geïnterpreteerd worden als juridisch advies. Voor juridisch advies dien je jezelf te wenden tot een jurist.

Digitale oudercommunicatie bundelen

Oudercommunicatie is niet meer simpel een nieuwsbrief op een a4’tje printen en meegeven aan de leerling. Daarbij is het aanbod in digitale communicatiemiddelen zo divers en groot dat het overzicht hierin gauw verloren gaat. In combinatie met het meest gebruikte technologische apparaat van vandaag, de smartphone, kan oudercommunicatie gebundeld worden tot een eigen Basisschool App.

Aangezien we in de 21ste eeuw leven vind je het vast niet gek klinken dat veel oudercommunicatie overgaat op digitale middelen. Niet alleen de nieuwsbrief wordt digitaal, maar ook social media en e-mail worden steeds vaker ingezet. De communicatie met ouders wordt hierdoor directer en daardoor ook persoonlijker. Hierin schrijven leraren ook makkelijker gericht over hoe het gaat in de klas van een leerling. Maar toch maakt het gebruik van meerdere verschillende middelen tegelijk het er niet overzichtelijker op.

Eén overzicht

De digitale opties om mee te communiceren met ouders kunnen leiden tot een warboel. Wij kunnen dit voor basisscholen bundelen in een eigen handige app. Ziekmelden gaat gemakkelijk, nieuwtjes zijn direct bij de hand en communiceren gaat sneller en overzichtelijker in de berichtenfunctie. Ook is het mogelijk om de social media kanalen van een school aan de app te bundelen. Ook kunnen er pushberichten worden verzonden voor belangrijke zaken. Zo is er één platform beschikbaar voor basisschoolouders op het meest gebruikte digitale apparaat van vandaag: de smartphone.

Build Your Own App

Met het Build Your Own App principe ben je als school zelf in staat om een eigen app samen te stellen. Aangezien iedere school anders is heeft deze ook andere prioriteiten. Met een app van Basisschool Apps kun je op basis van een grote lijst functies, zelf de onderdelen van je app bepalen. Zet bijvoorbeeld de jaarkalender samen met de button ziekmelden, vakantierooster en social media bovenaan de pagina die opent zodra de app wordt opgestart.

Meer weten? Lees meer over de functionaliteiten van Basisschool Apps.

Uitgelicht. OBS Roombeek

In ons item ‘Uitgelicht.’ lichten wij, zoals de titel het al aangeeft, ervaringen van onze klanten uit. In deze editie staat de app van OBS Roombeek centraal. Tom Lambeck, groepsleerkracht en ICT ’er binnen OBS Roombeek, vertelt over de toegevoegde waarde van de app en hoe deze stapje voor stapje wordt ingezet om met ouders te communiceren.

 

Een bezoek aan de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) bracht collega’s van Tom vorig jaar in contact met Basisschool Apps. “Mijn collega’s hadden mijn gegevens doorgegeven omdat zij de Basisschool App wel een interessant product voor onze school vonden. Ik ben mezelf er toen in gaan verdiepen en na ons eerste gesprek werd het steeds interessanter. Wat mij het meeste aansprak is de alles in één oplossing en dat het echt iets van onszelf is: onze eigen app met logo”.
Op dat moment communiceerde de school via verschillende communicatiemiddelen met de ouders. Zo werden er nieuwsbrieven verstuurd, zowel op papier als via de mail. Maar ook via Facebook, Twitter en Klasbord werden de ouders op de hoogte gebracht.

“Het is belangrijk om heel duidelijk naar ouders toe te zijn. We willen verwijzen naar de app, dat is de plek waar alle informatie te vinden is. Of het nu gaat om algemene informatie over de school, het team of de tijden, alles staat er in.”

Benieuwd naar het hele Uitgelicht. artikel? Lees het hier

Basisschool keuze: waar letten ouders op?

Waar letten ouders op tijdens de keuze voor een basisschool van hun kind? En vooral, welke punten kun je als basisschool beïnvloeden?

Website

De website van een school is toch wel het eerste waarmee een ouder in contact komt zodra er een schoolkeuze moet worden gemaakt. De site kan een goede eerste indruk geven van de sfeer van de basisschool. De ouders bepalen of deze aansluit op wat zij zoeken voor hun kind. Belangrijk is dat de sfeer die in de school aanwezig is, online ook zichtbaar is en wordt uitgedragen in de communicatiekanalen zoals de website. Op basis hiervan wordt er gekozen om nog verder te zoeken of langs te komen voor kennismaking of open dag.

Faciliteiten

Zodra ouders een basisschool komen bezoeken kijken zij onder andere naar de faciliteiten van de school. Hoe ziet het plein eruit, is deze gezellig en veilig, zit er een hek omheen? Spreekt het gebouw je aan? Zijn de lokalen licht, ruim en schoon? Is het speelgoed schoon en uitnodigend? Dit geldt ook voor lesmateriaal en de sporthal. Dit zijn ook een aantal factoren waar de schoolkeuze van de ouders vanaf kan hangen en die je als school kunt beïnvloeden. Het spreekt misschien wel voor zich dat een school en zijn faciliteiten er goed uit moeten zien.

Onderwijsinhoudelijk

Een ouder kijkt niet alleen naar de buitenkant van een basisschool, wat er geleerd wordt is natuurlijk ook belangrijk. Zo is de beoordeling van de onderwijsinspectie online in te zien en wordt er door sommigen gekeken naar de cito uitslagen. Wat ouders ook interessant vinden is hoe er wordt omgegaan met verschillende leerniveaus van kinderen. En natuurlijk willen zij weten welke onderwijsmethode wordt toegepast om te bepalen of dit bij het kind past.

Sociaal

Niet geheel onbelangrijk is het of de school een gezellige sfeer heeft op en rond het plein. Welke ouders kiezen voor deze school? Hoe is het gedrag onderling tussen leraren en hoe gaan zij met leerlingen om? De ouders kijken ook of hun kind zich thuis zal gaan voelen op de school.

Er zijn dus een aantal factoren die een rol spelen bij de basisschoolkeuze die je als school kunt beïnvloeden. Wie je bent en wat je wilt uitstralen is natuurlijk aan jou en het team, maar zorg dat dit er wel goed uitziet en daarmee de juiste mensen aantrekt.

Wij van Basisschool Apps ontwikkelen ook websites voor basisscholen. Hierbij adviseren wij scholen over hoe zij bovenstaande zaken naar voren laten komen op hun website en potentiële ouders goed kunnen informeren en bereiken. Benieuwd wat wij hierin voor jouw school kunnen betekenen? Bekijk hier meer informatie.

 

5 manieren om je app te promoten

Je hebt een eigen mobiele applicatie voor je basisschool, en nu? Nu is het de bedoeling dat de doelgroep en je medewerkers op de hoogte worden gesteld van het bestaan hiervan. In dit artikel leggen wij je uit hoe je dit het beste aan kunt pakken.

1. Mond-tot-mond reclame

De allereerste gebruikers van jouw app kunnen je helpen om het bestaan van de app te verspreiden. Mond-tot-mond reclame is hier een goed instrument voor. Ook kun je ervoor kiezen iets kleins weg te geven zodra een gebruiker zorgt voor nieuwe downloads.

2. Communicatieplan

Het is natuurlijk belangrijk om de doelgroep van jouw app te laten weten dat deze bestaat. Dit kun je onder andere doen door middel van een communicatieplan. Stuur bijvoorbeeld in week 1 iedereen een persoonlijke mail met informatie. Zet in week 2 de app in de nieuwsbrief die de doelgroep bereikt en herinner ze in week 3 nogmaals persoonlijk via de mail eraan dat de app bestaat.

3. Print media

Je kunt ook gebruik maken van opvallende print media in de promotie van jouw mobiele applicatie. Hang zo hier en daar een poster op en leg flyers met informatie bij de receptie neer. Zo laat je zien dat je trots bent op het product en zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is hiervan.

4. Sociale media

Sociale media kunnen ook worden gebruikt in het communicatieplan. Naast de mailuitingen kun je ook je app delen via social media. Laat via je pagina’s weten dat de app bestaat. Naast dat je de app promoot heb je in dit geval ook meteen content voor je pagina om meer volgers te krijgen.

5. Intern

Niet geheel onbelangrijk is het op de hoogte stellen van je medewerkers over de app. De applicatie is niet alleen handig in gebruik voor je klanten en bezoekers, maar nog handiger is het als je personeel ook weet hoe ze ermee te werk kunnen gaan. Zorg daarom dat binnen de organisatie iedereen op de hoogte is van de functionaliteiten om zo net zoals bij manier 1 mond-tot-mond de app juist te communiceren.

Winnaars Gratis App IPON 2018!

Wij kijken terug op een geslaagde Iponbeurs! We hebben veel visitekaartjes mogen ontvangen voor de gratis app winactie.

Hierbij de bekendmaking van de winnaars *tromgeroffel* :

Lees meer

Waarom we tegenwoordig niet meer om een app heen kunnen

Uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat leerlingen gemiddeld veel beter presteren wanneer ouders en scholen goed samenwerken. Heldere communicatie tussen beide partijen is daarom van essentieel belang. De technologie van tegenwoordig kan hierin een belangrijke rol spelen.

Beeldmateriaal van leerlingen gebruiken, mag dit

Beeldmateriaal van leerlingen gebruiken, mag dit?

Tijdens verschillende uitjes en activiteiten worden er door scholen foto’s en video’s van leerlingen gemaakt. Maar wat moet je weten wanneer je een foto wilt publiceren in de online en offline communicatiemiddelen van de school. Er gelden strenge regels om de online privacy van leerlingen te waarborgen, wij geven je een aantal tips waarbij het vooral draait om de toestemming.

Vraag om toestemming

Zodra een leerling op een foto staat waar hij of zij op te herkennen is, zegt dit iets over deze persoon. Dit valt dan ook onder een persoonsgegeven. Wil je als school deze foto delen, dan eist de privacywetgeving dat er vooraf om toestemming wordt gevraagd. Sommige scholen vragen niet om toestemming en geven alleen aan dat er bezwaar kan worden gemaakt. Daarbij mag je de toestemming ook niet verbergen in de voorwaarden of in de regels van je school.

Kom terug op de afspraak

Basisscholen gaan verschillend om met het vragen van toestemming. Vrijwel altijd wordt de toestemming geregeld bij de inschrijving van de leerling. Het is echter wel de bedoeling dat een school jaarlijks terugkomt op de gemaakte afspraak. Besteed hier bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw schooljaar aandacht aan in de eerste nieuwsbrief. Vanaf mei kan hier door de nieuwe Europese privacywet niet meer van worden afgeweken.

Wees specifiek

De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van een leerling moet altijd kunnen worden aangetoond en dit moet specifiek zijn. Het moet voor de leerling en zijn ouder duidelijk zijn waar toestemming voor wordt gegeven. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk waarvoor en hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt. Zorg dat in het toestemmingsformulier verschillende kanalen worden onderverdeeld. Vraag specifiek voor ieder kanaal toestemming.

Na dit advies te hebben verkregen van Kennisnet hebben wij standaard een toestemmingsformulier privacy ontwikkeld waarin ouders kunnen aangeven of beeldmateriaal van kinderen gebruikt mag worden op bijvoorbeeld website, app of nieuwsbrief. In ons CMS kun je dit formulier terugvinden als nummer 27.

Ontdek meer voordelen van een app voor jouw basisschool

3 Tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten

3 Tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten

Zoals in ons vorige artikel staat beschreven is communicatie het belangrijkste onderdeel van ouderbetrokkenheid. Gesteld kan worden dat ouderbetrokkenheid valt of staat met de communicatie tussen de basisschool en ouders. Hieronder lees je verschillende tips die belangrijk zijn bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Tip 1: Tweezijdige communicatie

Persoonlijke communicatie is onmisbaar, eventuele misverstanden kunnen dan worden uitgepraat. Ouders voelen zich op zo’n moment serieus genomen door de school, maar hoe weet je of en sprake is van goede tweezijdige communicatie?
Hierbij geven wij je enkele kenmerken van goede communicatie tussen leerkrachten en ouders:

  • Beide partijen nemen elkaar serieus;
  • Belangrijk is dat beide partijen hun verwachtingen uitspreken;
  • Er worden grenzen gesteld, dit biedt duidelijkheid voor zowel de ouders als de school;
  • Zowel de leerkracht als ouders moeten betrouwbaar zijn. Afspraken worden nagekomen en wanneer er iets fout gaat wordt dit toegegeven;
  • Zowel de leerkracht als de ouders hebben het beste met hun leerling/kind voor.

Tip 2: Maak het persoonlijk

Communicatie is dus een heel belangrijk onderdeel in de ouderbetrokkenheid, maar er zijn nog veel meer tips om deze betrokkenheid te vergroten. Ontwikkel een visie: zet op papier wat de wederzijdse verwachtingen zijn tussen de school en ouders om de betrokkenheid te vergoten. Door het ontwikkelen van een visie kunnen de activiteiten gestuurd en gepland worden.
Ook het persoonlijk benaderen van ouders door middel van bijvoorbeeld een huisbezoek of intakegesprek zorgen voor een betere band tussen leerkracht en ouders. Daarnaast kunnen ook de kleine dingen, net dat beetje extra geven: denk aan de begroeting bij de deur of een informeel praatje.

Ook kunnen er extra contactmomenten ingezet worden, laat ouders bijvoorbeeld eens langskomen bij de afsluiting van projecten. Bij ouderavonden is interactie heel belangrijk, geef hierin ook ouders te ruimte om onderwerpen aan te kaarten en hier samen over in gesprek te gaan. Doorslaggevend is het vertrouwen dat de ouders in de leerkracht hebben. Wanneer een leerkracht eerlijk is over de beslissingen die worden genomen en afspraken en beloftes nakomt, heeft dit positieve invloed op de ouderbetrokkenheid.

Tip 3: Houd het simpel

Tegenwoordig moet alles snel en het liefst zo gemakkelijk mogelijk. De smartphone is niet meer uit ons leven weg te denken. Steeds vaker bestellen we kleding via onze telefoon en zelfs het parkeergeld betalen we tegenwoordig via een app. Toch verloopt de communicatie via school vaak via verschillende kanalen. De ene keer een brief, de andere keer telefonisch en weer een andere keer wordt er via de mail gecommuniceerd. Een school kan ervoor kiezen om bijna de gehele communicatie via één app te laten verlopen, aangezien bijna alle ouders wel in het bezit zijn van een smartphone.

De voordelen hiervan zijn dat het snel, simpel en laagdrempelig is, laat dit net eigenschappen zijn die juist in deze tijd zo belangrijk zijn. Ze zeggen wel eens “een foto zegt meer dan duizend woorden.” Geen lange teksten meer maar foto’s die laten zien wat kinderen in de klas uitvoeren. Met een app van Basisschool Apps is het mogelijk deze gemakkelijk met ouders te delen. Benieuwd welke mogelijkheden Basisschool Apps nog meer te bieden heeft? Je leest het hier.

 

Zelf ervaren wat een app voor jouw basisschool kan betekenen?

Ouderbetrokkenheid en interactie vergroten? Geen papier meer verspreiden? Dit kan allemaal worden bereikt met een eigen app voor jouw school van Basisschool Apps. Ervaar zelf of het bij jouw school past en vraag gratis en vrijblijvend een test app aan!

4 tips voor een goede call to action

Met je website maak je jouw school online zichtbaar en kun je nieuwe bezoekers bereiken. En als ze je site bezoeken, wil je er ook voor zorgen dat ze snel de juiste informatie vinden en overgaan tot actie. Het gebruik van duidelijke call to action buttons helpt je hierbij en zet bezoekers van je website aan tot klikken. Lees in dit artikel 4 tips om de beste call to action buttons te maken en meer uit je website te halen!

1 Bepaal wat je extra onder de aandacht wil brengen

Wil je een belangrijk voordeel van jouw school of een belangrijk bericht onder de aandacht brengen, of er juist voor zorgen dat mensen contact opnemen? Een call to action knop is een goed hulpmiddel om je doel te bereiken. Bepaal voor iedere pagina met een call to action knop een helder doel en zorg ervoor dat de inhoud van de pagina er aan bijdraagt om dit doel te bereiken.

2 Gebruik contrasterende kleuren

Een opvallende knop helpt je om bezoekers aan te zetten tot actie. Als je een kleur kiest die sterk contrasteert met de rest van je huisstijl, springt hij er helemaal uit. Kies bij voorkeur dan ook een kleur die verder niet op de website wordt toegepast.

3 Gebruik korte en krachtige teksten

Wees duidelijk in wat de bezoeker kan verwachten als hij op de knop drukt. Probeer zo kort en actiegericht als mogelijk te zijn. Door het gebruik van werkwoorden en de gebiedende wijs creëer je een gevoel van actie en motiveer je bezoekers om op de button te klikken. Bijvoorbeeld: “Meld je nu aan” in plaats van “Aanmelden” en “Neem contact op” in plaats van “Contact”.

4 Kies een goede plek

De plaats van je call to action button is erg belangrijk. De button moet direct zichtbaar zijn voor de bezoeker. Plaats je call to action button bij voorkeur “boven de vouw”; dit is een denkbeeldige lijn tussen het gedeelte van de website dat direct zichtbaar is en het gedeelte dat zichtbaar wordt als je naar beneden scrollt.

Deze 4 tips geven je een goede basis om aan de slag te gaan met call 2 action buttons. Om erachter te komen welke technieken jouw online doelgroep het meest aanspreken, is testen een must. Kies een bepaalde periode en probeer de verschillende versies uit. Bepaal vervolgens op basis van het aantal kliks of extra aanvragen bij de verschillende versies welke jouw doelgroep het meest motiveren om tot actie over te gaan.